ثبت نام پرسشگران

●توجه : در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره تلفن75014-021 داخلی 6 تماس حاصل نمایید

●توجه : پر کردن تمامی موارد الزامی است

●توجه : تمامی فرم ها بررسی خواهند شد لذا از ارسال فرم های تکراری بپرهیزید

●توجه : شماره شبا بانکی می بایست متعلق به خود شما و نام صاحب حساب با نام شما یکی باشد

●توجه : تصویر پرسنلی جهت درج بر روی کارت می بایست بدون حاشیه و با زاویه چرخش صحیح باشد در غیر این صورت ثبت نام شما رد خواهد شد

به صورت دقیق و مطابق کارت شناسایی تکمیل شود
همراه با صفر اول آن وارد شود . مانند 09121234567
نام کاربری و کلمه عبور به این شماره ارسال می شود
به صورت عدد دو رقمی وارد شود. به عنوان مثال عدد 27 را برای سن 27 سال وارد نمایید
بدون نام شهر و نام استان ذکر شود
همراه با کد شهر ذکر شود
24 رقم و بدون IR وارد شود
این اطلاعات جهت تسویه حساب با شما استفاده می شود
نام بانکی که حساب شما متعلق به آن می باشد را وارد نمایید
این اطلاعات جهت تسویه حساب با شما استفاده می شود
انتخابتغییر ×
جهت صادر شدن کارت معرفی مدارک شما مورد نیاز می باشد
انتخابتغییر ×
جهت صادر شدن کارت معرفی مدارک شما مورد نیاز می باشد
انتخابتغییر ×
جهت صادر شدن کارت معرفی مدارک شما مورد نیاز می باشد
انتخابتغییر ×
قبض مربوط به آدرس منزل ذکر شده درج شود
انتخابتغییر ×
عکس پرسنلی بدون حاشیه جهت درج روی کارت پرسشگری

در صورتی که تمایل دارید تا علاوه بر پرسشگر در قالب بازاریابی سامانه پیامکی نیز فعالیت نمایید قسمت مربوط با آن را انتخاب نمایید.
در این حالت شما می بایست اقدام به فروش پنل های پیام کوتاه شرکت به صاحبان مشاغل و یا هر فردی که می تواند از سامانه های ارسال پیامک تبلیغاتی بهره ببرد نماید.
در این حالت 60 درصد هزینه فروش پنل به عنوان پورسانت فروش شما در نظر گرفته می شود.
در صورت داشتن هرگونه سوال در رابطه با بازاریابی پنل پیام کوتاه با شماره 75014-021 داخلی 202 تماس حاصل نمایید

با تیک زدن این گزینه تمایل خود را برای فعالیت در شغل بازاریابی پنل پیام کوتاه اعلام نمایید