شما می توانید از روش های زیر با کجافود در ارتباط باشید :

تلفن : 75014-021

ایمیل : info@kojafood.com

شما همچنین از طریق منو گفتگو کنار سایت با ما در ارتباط باشید